Powstawanie Nowotworu

350.000 mutacji dziennie

Różne mutacje (tj. zmiany w materiale genetycznym) nieustannie zachodzą w komórkach organizmu, co może prowadzić do ich degeneracji. Rak może rozwinąć się z około 350 000 mutacji dziennie. Zwykle zdegenerowane komórki są rozpoznawane i niszczone przez układ odpornościowy. Tylko odporność immunologiczna na te złośliwie zmutowane komórki może spowodować rozwój guza. W tym przypadku interakcja immunologiczna z guzem już miała miejsce, ale nie zakończyła się sukcesem. Limfocyty T pamięci pozostają w układzie odpornościowym, który po ponownej aktywacji mógłby walczyć z nowotworem. Ta koncepcja jest również wykorzystywana w naszej terapii.

Oczywiście mechanizmy kontrolne układu odpornościowego mogą zawieść, przez co przestaje on być skutecznym mechanizmem ochronnym. Kiedy komórki nowotworowe przetrwały w organizmie przez jakiś czas i rozwinął się guz, wpływa to na układ odpornościowy. Poprzez różne mechanizmy ucieczki guza komórki nowotworowe tłumią agresywność komórek odpornościowych i stają się dla nich niewidoczne. Komórki odpornościowe przyzwyczajają się do guza i nie walczą z nim, mimo że szkodzi on organizmowi. To zjawisko immunologiczne nazywa się tolerancją. Tolerancję można złamać za pomocą swoistej immunoterapii. Jeśli układ odpornościowy ma działać proaktywnie, potrzebuje odpowiednich informacji o komórkach nowotworowych i aktywacji, aby pokonać tolerancję.

Leczenie aktywne kontra bierne

Obecnie najczęściej stosowane metody leczenia koncentrują się na niszczeniu komórek nowotworowych poprzez operację, naświetlanie, hormony lub chemioterapię lub bierną terapię przeciwciałami, a także terapie celowane. Wadą tych metod leczenia jest to, że nie rozróżniają prawidłowo komórek chorych i zdrowych. Tak więc zabiegi zawsze uszkadzają zdrowe komórki, co prowadzi do skutków ubocznych. Pacjent pozostaje bierny we wszystkich konwencjonalnych metodach leczenia.

W przypadku immunologicznej terapii przeciwnowotworowej nastąpiła zmiana paradygmatu: wieloswoista immunologiczna terapia przeciwnowotworowa powinna umożliwiać uaktywnienie układu odpornościowego pacjenta i walkę z chorobą własnymi zasobami. Może to doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Jednak nie wszystkie komórki nowotworowe muszą zostać zniszczone. W dzisiejszych czasach zakłada się raczej, że można osiągnąć równowagę między nowotworem a układem odpornościowym, co skutkuje wydłużonym całkowitym przeżyciem przy najlepszej możliwej jakości życia.

Wiodący naukowcy zalecają obecnie spersonalizowane połączenie różnych metod leczenia konwencjonalnego i immunologicznego. Taki jest cel Immunoterapii IOZK.

This post is also available in: niemiecki angielski hiszpański rosyjski