Laboratorium diagnostyczne

Do prawidłowego zaplanowania i realizacji zindywidualizowanej immunoterapii wymagana jest dokładna wiedza na temat stanu układu odpornościowego oraz charakterystyki guza każdego pacjenta. Laboratorium diagnostyczne IOZK może dostarczyć tych informacji dzięki rozbudowanym analizom immunologicznym i molekularno-genetycznym próbek krwi.

Ogromne znaczenie dla IOZK ma nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami naukowymi oraz wkład w dyskurs naukowy (m.in. publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, działalność wykładowa na kongresach specjalistycznych itp.). Laboratorium zapewnia zatem możliwość wizyt lekarzy-gości i mentoringu międzynarodowych naukowców; np. w kontekście prac doktorskich, magisterskich lub licencjackich.

Immunodiagnostyka

Komórki układu odpornościowego pełnią różnorodne i specyficzne funkcje. Są one przypisane do różnych grup (np. limfocyty B, limfocyty T, komórki NK itp.), które z kolei dzielą się na podgrupy (np. limfocyty pomocnicze T, limfocyty T regulatorowe, limfocyty T cytotoksyczne lub limfocyty T pamięci). Grupy te wyróżniają się charakterystycznymi „sygnaturami”, pewnymi kombinacjami antygenów powierzchniowych. Dzięki temu każdą podgrupę komórek odpornościowych można wyróżnić za pomocą fenotypowania immunologicznego i ocenić pod względem ich składu liczbowego („ilościowy komórkowy status immunologiczny”).

Na podstawie określonych markerów aktywacji i testów funkcjonalnych możliwa jest również ocena funkcjonalności odpowiednich komórek odpornościowych („jakościowy komórkowy status immunologiczny”).

Diagnostyka guza (Biopsja płynna)

„Biopsja płynna” to nowoczesna i spersonalizowana metoda monitorowania guzów. Ponieważ do badania wymagana jest tylko próbka krwi, można uniknąć biopsji guza. Czyni to tę analizę szczególnie atrakcyjną, ponieważ uzyskanie biopsji jest często technicznie niemożliwe lub w niekorzystnych przypadkach może prowadzić do powikłań. Płynna biopsja jest możliwa nawet wtedy, gdy nie można dotrzeć do guza w celu wykonania biopsji lub gdy nie jest znana dokładna lokalizacja guza lub przerzutów.

„Biopsja płynna” umożliwia jakościowe i ilościowe wykrycie DNA z martwiczych komórek nowotworowych, tzw. krążącego DNA guza (ctDNA), we krwi. Ta molekularna metoda genetyczna („technologia sekwencjonowania dupleksowego”) jest niezwykle czuła i może wykryć najmniejsze ślady DNA. Pozwala na ocenę przebiegu terapii i wczesne wykrywanie nawrotów, czasem nawet do 6 miesięcy przed ich uwidocznieniem w badaniach obrazowych (MRI, TK).

Onkologia Translacyjna w IOZK

Wdrażanie nowych odkryć naukowych do praktyki klinicznej określane jest jako translacja. Aby móc oferować w IOZK innowacyjną diagnostykę i terapię, na bieżąco wprowadzane są nowe metody, ustalane wewnętrznie i skrupulatnie oceniane. Istniejące metody są również aktualizowane, co zapewnia ciągłą poprawę. Naszym celem jest oferowanie najlepszego i najbezpieczniejszego leczenia dostępnego dla każdego indywidualnego pacjenta, nawet jeśli nie jest ono jeszcze dostępne w codziennej rutynie na szeroką skalę.

Interesujące fakty

This post is also available in: niemiecki angielski hiszpański