Medycyna spersonalizowana w onkologii

Każdy pacjent jest wyjątkowy – podobnie jak każdy guz

Wcześniej uważano, że wszystkie choroby nowotworowe są bardzo podobne i że każdy rodzaj raka (np. rak piersi lub prostaty) może być leczony tą samą metodą u wszystkich cierpiących na niego pacjentów. Nowe metody analityczne umożliwiają badanie cech genetycznych i molekularnych nowotworów. Pokazało to, że każdy guz ma unikalne cechy, które wpływają na powodzenie leczenia i postęp choroby. Może się to zmienić nawet w trakcie leczenia, więc na przykład hormon lub chemioterapia, które początkowo wydają się skuteczne, mogą stać się nieskuteczne w miarę postępu choroby.

Od statystyki do każdego indywidualnego przypadku: Immunoterapia IOZK

Fakt ten wyjaśnia, dlaczego wyników szeroko zakrojonych badań klinicznych nie można po prostu przenieść na jednostkę: co najwyżej mogą one wskazywać na statystyczne prawdopodobieństwo, nie mogą formułować twierdzeń dotyczących indywidualnego pacjenta. Dlatego prowadzone są szeroko zakrojone badania nad markerami molekularnymi, które mogą przewidywać powodzenie określonych terapii. Odpowiedzią jest medycyna spersonalizowana. Oto podejście, które stosujemy w IOZK: Immunoterapia IOZK jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i opiera się na wykorzystaniu własnych komórek odpornościowych pacjenta i antygenów nowotworowych.

„Coraz bardziej oczywiste staje się, że w leczeniu chorób nowotworowych nie ma „guza” ani „pacjenta”. Standaryzowane podejścia, które nie uwzględniają indywidualnych okoliczności, mają jedynie ograniczone zastosowanie”.

dr med. Katharina Sprenger

Interesujące fakty

This post is also available in: niemiecki angielski hiszpański rosyjski