Koszty terapii

Koszty terapii zależą od indywidualnego nakładu na wyprodukowanie szczepionki, odpowiedniego zakresu leczenia i przebiegu choroby. Jakie interwencje są odpowiednie dla pacjenta, omawia zespół medyczny na konferencji poświęconej nowotworom. Możliwości leczenia i związane z tym koszty w każdym przypadku są omawiane z pacjentem.

Poziom kosztów wynika z ogromnego nakładu personelu i techniki: dla każdego pacjenta produkowany jest indywidualny lek w ścisłej zgodności z wymogami prawnymi niemieckiej ustawy o lekach (AMG).
Ponieważ terapia stosowana u każdego pacjenta jest indywidualna, koszty różnią się, czasem znacznie. Z doświadczenia możemy podać następujące opłaty orientacyjne:
– za badania laboratoryjne wymagane przed zabiegiem od 4.100 € do 6.000 €.
– za cykl szczepień IO-VAC® od 23 000 € do 28 000 € (Na leczenie przypadają co najmniej dwa cykle szczepień)
– za pięciodniowy zabieg indukujący immunogenną śmierć komórek (ICD) (np. jako leczenie uzupełniające podczas chemioterapii lub jako terapia podtrzymująca po wykonaniu cykli szczepień IO-VAC®) od 6 000 € do 11 000 €.
Kwoty te nie obejmują żadnych dodatkowych kosztów za poszczególne leki (wlewy). Koszty leczenia ponosi pacjent niezależnie od refundacji z ubezpieczenia.
Koszty diagnostyki i terapii mogą być refundowane przez prywatne ubezpieczenia zdrowotne (w zależności od zawartej umowy). Immunoterapia nie jest objęta niemieckim ani polskim ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jednak w pewnych okolicznościach koszty mogą zostać pokryte na pisemny wniosek w indywidualnych przypadkach.

Więcej informacji na ten temat:

This post is also available in: niemiecki angielski hiszpański rosyjski